cover optimized november 2008

Qualitate Qua

Productiviteit kun je leren

Wat is de omvang van onze applicaties? Komen we ooit verder dan lines ofcode en functiepunten? Zijn deze zaken niet steeds nietszeggender nu we meer en meer met pakketten werken? Wat als je meest productieve medewerker 25 keer productiever is dan de minst productieve? En als dat de klant nu eens helemaal niks uitmaakt? Is doorlooptijd trouwens niet een belangrijkere productiviteitsmaat dan productiekosten per eenheid product? Hoe komt het dat, boven een bepaalde grens, de productiviteit lager wordt als de omvang van het product toeneemt? Geen schaalvoordelen? Bepaal jij je eigen productiviteit of die van je project ook als je afdeling, baas of opdrachtgever er niet naar vraagt?
Het zijn vragen die gesteld moeten worden. Als ICT een commodity wordt, overleef je immers alleen als je productief bent. Minstens even productief als je concullega's in ieder geval.
Iets wordt een commodity als het “geen kunst” meer is. Zolang je een kunstenaarsstatus hebt, is het onnodig je al te veel zorgen te maken over productiviteit. Maar wordt wat je maakt gewoon, dan verlies je als maker de heldenstatus, gaat de consument op de kleintjes letten. Productiviteit wordt dan een succesfactor.
Ben je in ICT op de nabije toekomst voorbereid, dan ken je dus je eigen productiviteit. Dan kun je lacherig reageren op de vragen waar ik mee begon omdatje weet hoe het zit. Heb je voor je eigen organisatie echter nog niet bepaald wat productiviteit betekent, dan kun je niet meten. Zonder meten is weten problematisch. Trends in de eigen ontwikkeling zien ofje eigen presteren vergelijken met dat van andere organisaties? Lastig. Sturen? Tjaa ...
Peter Drucker gaf in Managing Oneself1 een recept voor persoonlijk succes. Feedback analysis maakt daar een belangrijk onderdeel van uit: schrijf op wat je verwacht, en vergelijk later de werkelijke uitkomst met de verwachte uitkomst. Da's net een paperclip: eenmaal bedacht denk je: “Ja, natuurlijk!” Werk je langs deze lijn voor je organisatie, dan maak je van productiviteitsverbetering een leerproces. Aan welke grootheden meet je productiviteit af en hoe staat die productiviteit ervoor? Kengetal en waarde. Begin je met slim hergebruik van wat reeds door anderen is bedacht dan ben je pro in no time. En dat wil je. Toch?

1 Peter F. Drucker, Managing Oneself. In: Harvard Business Review, March-April 1999

seperator line