Evolutietheorie en organisatiestrategie

Het belang van evolutionaire processen voor de strategieontwikkeling

seperator line

Inhoudsopgave

Woord vooraf

1 Inleiding

2 Probleemstelling en onderzoeksaanpak

3 Evolutie

3.1 Darwin, Campbell, Weick

3.2 Natuurlijke selectie: variatie, selectie, retentie

3.3 Evolutie: een algemeen model

3.4 Voorwaarden voor effectieve ontwikkeling

4 Strategieontwikkeling

4.1 Strategie en strategieontwikkeling

4.2 De voorschrijvende scholen

4.3 De beschrijvende scholen

4.4 Integratie, en Eden & Ackermann’s JOURNEY

5 Evolueren en leren

5.1 Kennis en leren

5.2 Organisatie-leren

5.3 Organisatie-leren en evolutie

6 Methoden en technieken

7 Beoordeling methoden en technieken

8 Conclusies

Bijlage 1: Evolutie, de biologische context

Bijlage 2: Evolutie, een beladen begrip

Bijlage 3: Samenvatting van het artikel ‘How individual and face-to-face group selection undermine firm selection in organizational evolution’

Bijlage 4: Kelly’s personal construct theory

Literatuurlijst


seperator line

opgedragen aan mijn vader en moeder,
en aan Els, Jan Willem, Franca en Gerjanne


seperator line

doctoraalscriptie bedrijfskunde

11 juni 2002

Wil Leeuwis
studentnummer 83 17 39 529

faculteit bedrijfs- en bestuurswetenschappen
Open Universiteit Nederland, Heerlen
scriptiebegeleider: dr. H. de Man
scriptie-examinator: dr. G.J.G. Kluytmans